מינוי מפקח בניה מטעם בעלי הדירות

מהו תפקידו של מפקח בניה מטעם בעלי הדירות? באיזה שלב מומלץ להתקשר איתו ומהו הערך המוסף שהוא יכול להציע עבור הבעלים?

השלב הטרום חוזי – שלב המו”מ

מפקח בניה מטעם בעלי הדירות, הינו לרוב מהנדס או הנדסאי בניין מוסמך, אשר תפקידו ללוות את בעלי הדירות מראשיתו ועד סופו של הפרויקט ולשמש עבורם סמכות מקצועית בכל הקשור בהיבטים התכנוניים וההנדסיים של הפרויקט. 

בניגוד לדעה הרווחת, תפקיד המפקח אינו מתמצה בפיקוח בתקופת הביצוע בלבד. שלב ניהול המו”מ מול היזם, טרם חתימת ההסכם הינו שלב קריטי, אשר במסגרתו, בין היתר, מתגבשות בין הצדדים ההבנות ביחס לדירת התמורה, המפרט הטכני, תכניות עקרוניות וכיו”ב. מאחר ומרבית האנשים אינם בקיאים בקריאת תכניות או בנבכי המפרט הטכני, מומלץ מאוד להתקשר עם מפקח בניה כבר בשלבים המוקדמים של תחילת המו”מ בין הצדדים ולהסתייע בשירותיו במעבר על התכניות, אפיון ושיפור המפרט ובבחינת העסקה בכללותה.

בפרויקט ברובע 4 בתל-אביב התנהל מו”מ ממושך בין היזם ובין בעלי הדירות, במסגרתו הוצע לבעלים פתרון חניה באמצעות מתקן רובוטי אוטומטי, וזאת בשל אילוצי תכנון. בשלב זה, התקשרו בעלי הדירות עם מפקח בניה מטעמם לבחינת הנושא. לאחר דין ודברים ובירור נוסף שערך המפקח מול היזם ויועצי תחבורה, הסתבר כי ניתן יהיה לתכנן ולבצע חניון קונבנציונלי של מרתפי חניה. כמובן שמבחינת הבעלים מדובר במוצר טוב יותר וזו דוגמה אחת מיני רבות, לערך המוסף שעשוי להציע מפקח בניה מטעם הבעלים בשלב ניהול המו”מ.שלב התכנון
לאחר חתימת ההסכם בין בעלי הדירות ובין היזם, מתחיל שלב התכנון. מפקח הבניה ילווה את בעלי הדירות, בשיתוף עם הנציגות לאורך כל שלבי התכנון, ע”פ כל אחת מאבני הדרך הקבועות בהסכם מול היזם, עד לקבלת היתר בניה, המאפשר את תחילת ביצוע העבודות.
שלב הביצוע 
עם קבלת היתר הבניה ולאחר תקופת התארגנות קצרה, מתחיל שלב הביצוע. כאן בא לידי ביטוי תפקידו הטבעי של המפקח בליווי הבניה, החל משלב העלייה לקרקע, דרך שלב החפירות, הביסוס והקמת שלד הבניין, בניית השלד ועבודות הגמר, פיתוח חצר הבניין והשטחים המשותפים ועוד כיו”ב, עד לקבלת ‘טופס 4’ ותעודת גמר להשלמת הפרויקט. בסיום העבודות ולאחר קבלת טופס 4, המפקח יהיה זה אשר יקבל את הדירות והרכוש המשותף בשם הבעלים, יוודא את ביצוע התיקונים כנדרש, בהתאם לפרוטוקול המסירה וכן יעקוב אחר ביצוע יתר התיקונים במהלך כל שנת הבדק.

האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

דילוג לתוכן