מינוי מפקח בניה מטעם בעלי הדירות

מהו תפקידו של מפקח בניה מטעם בעלי הדירות? באיזה שלב מומלץ להתקשר איתו ומהו הערך המוסף שהוא יכול להציע עבור הבעלים? השלב הטרום חוזי – שלב המו”מ מפקח בניה מטעם בעלי הדירות, הינו לרוב מהנדס או הנדסאי בניין מוסמך, אשר תפקידו ללוות את בעלי הדירות מראשיתו ועד סופו של הפרויקט ולשמש עבורם סמכות מקצועית בכל […]