מיסוי דירה שלישית – לוותר על הפאניקה 

חוק מיסוי דירה שלישית עבר לאחרונה בכנסת תוך כדי שהוא יוצר גלי הדף רחבים בקרב ציבור המשקיעים. ברקע הדברים, הוגשה עתירה לבג”ץ נגד הליך החקיקה אשר עודנה תלויה ועומדת. האם כדאי למהר ולנקוט פעולות לצורך הקטנת החשיפה למיסוי, או שמא דווקא השמירה על הקיים עשויה להתברר כאסטרטגיה המשתלמת יותר לטווח הארוך? מאז החלה יוזמת מיסוי […]