נדל”ן בחו”ל / מינוף באמצעות בנק מקומי

קבלת מימון מבנק ככלל, היא משימה לא פשוטה הכרוכה בלא מעט פרוצדורה וריצות. על אחת כמה וכמה כשמדובר ברכישת נכס במדינה זרה ומבוקש לקבל מימון מבנק מקומי. מלבד הקשיים הרגילים, נוספים כאן כמובן גם פערי השפה, התרבות והעובדה הפשוטה, כי לבנק הזר אין כל נתונים ביחס אלינו, לרבות נתוני ההכנסות, כושר הפירעון, הניסיון המקצועי וכיו”ב. […]