למה הלקוחות שלנו לא יחתמו על זיכרון דברים

בלהט המו”מ ובלחץ המתווכים “לסגור”, מתפתים רבים לחתום על זכרון דברים. הטעות הזו, עוד עלולה לעלות לכם ביוקר. פעמים רבות מבקשים צדדים לעסקה לחתום ביניהם על זכרון דברים, כהוכחת רצינות ועל מנת ליצור ודאות בביצוע העסקה העתידית. מה שנראה כקיצור דרך מהיר, עלול להתגלות במהרה ככאב ראש לא קטן וכפתח אפשרי לתביעות ולפיצוץ העסקה. צריך […]