למה הלקוחות שלנו לא יחתמו על זיכרון דברים

בלהט המו”מ ובלחץ המתווכים “לסגור”, מתפתים רבים לחתום על זכרון דברים. הטעות הזו, עוד עלולה לעלות לכם ביוקר.

פעמים רבות מבקשים צדדים לעסקה לחתום ביניהם על זכרון דברים, כהוכחת רצינות ועל מנת ליצור ודאות בביצוע העסקה העתידית.

מה שנראה כקיצור דרך מהיר, עלול להתגלות במהרה ככאב ראש לא קטן וכפתח אפשרי לתביעות ולפיצוץ העסקה. צריך להבין שחתימה על זכרון דברים כמוה כחתימה על חוזה מכר מפורט, אך ללא כל ההגנות שמקנה חוזה כזה ומבלי שבוצעו הבדיקות היסודיות ביחס לטיב הנכס ומצבו המשפטי, הפיזי והתכנוני.

כך למשל, אם חתמנו על עסקה לרכישת נכס למגורים במסגרת זכרון דברים ולאחר מכן גילינו כי הנכס כלל אינו בהיתר למגורים או כי קיימים בו ליקויים יסודיים, זכרון הדברים עשוי לעמוד לנו לרועץ. יש לזכור כי בתי המשפט, נוטים היום לראות בזכרון דברים חוזה מחייב ותקף לכל דבר ועניין אף אם לא הושלמו בו כל הפרטים הרלוונטיים. במקרה כזה, עלול בית המשפט לדחות את הטענה שלנו הואיל וקיים “חוזה” בדמותו של זכרון הדברים ולחייב אותנו לקיים את העסקה או לשלם פיצוי למוכר.

ההמלצה שלנו – פשוט סכמו ביניכם את המחיר בלחיצת יד והעבירו את הטיפול בפרטים לעורכי הדין המייצגים אתכם. כך יובטח שהעסקה תיחתם לאחר שתבוצענה באופן יסודי ומעמיק כל הבדיקות הרלוונטיות ולאחר קיום מו”מ משפטי אשר יבטיח את האינטרסים שלכם כצד לעסקה.

האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

דילוג לתוכן